h

Schriftelijke vragen SP over UMTS-masten

22 februari 2008

Schriftelijke vragen SP over UMTS-masten

Mogelijk gezondheidsrisico voor burgers

Naar aanleiding van de recente berichten over onrust over de UMTS-mast op het CLV, heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij stelt dat er een gezondheidsrisico wordt genomen voor omwonenden, zolang er geen uitsluitsel bestaat over eventuele schadelijkheid van de straling. Daarom bepleit de SP een voorlopige UMTS-stop.

Naar de effecten van UMTS-straling zijn diverse onderzoeken geweest. Op basis van de verschillende uitkomsten is niet met zekerheid vast te stellen of de straling – met name op de lange termijn – schadelijk is. Om die reden zijn er reeds 70 gemeenten in Nederland, die een UMTS-stop hebben ingelast. De SP vraagt het college of deze UMTS-stop ook in Veenendaal kan worden ingevoerd en of er maatregelen worden met betrekking tot reeds geplaatste masten.

Naast het indienen van vragen houdt de SP zich ook op andere manieren bezig met het onderwerp. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig over gesproken op bestuursvergaderingen. Ook is er op het weblog van de SP-afdeling een discussie gestart over de UMTS-masten. Hiermee hoopt de partij wat maatschappelijk bewustzijn te kweken. SP-fractievoorzitter Jan Breur: β€œEr wordt nu te makkelijk vanuit gegaan dat UMTS-straling geen kwaad kan. Destijds deed men dat ook bij asbest; wat ons betreft wordt die fout niet herhaald.”

U bent hier