h

Geen stemming, wel beweging (1): De stroopwafelmotie

19 november 2008

Geen stemming, wel beweging (1): De stroopwafelmotie

De 'stroopwafelmotie' die de SP, samen met Lokaal Veenendaal, indiende om financiele drempels voor sociale cohesie, in de vrom van leges, weg te nemen is niet in stemming gebracht. Veel raadsfracties zagen alweer teveel beren op de weg om direct in te stemmen.

SGP-fractievoorzitter Marco Verloop verraste SP-fractievoorzitter Jan Breur met het feit dat er wel degelijk bedragen bekend waren. De motie had geen dekking, en de reden die Breur hiervoor gaf, was dat hij geen inzicht had in de bedragen - en dus welk bedrag er gedekt moest worden.

Cees van der Voet, mede-indiener van de motie en fractievoorzitter van Lokaal Veenendaal, ontdekte echter dat er sprake was van een spraakverwarring. In het stuk stonden gewoon de tarieven voor de leges, maar het totaalbedrag (aantal keren dat een lege wordt aangevraagd) is niet bekend.

Met het college is afgesproken dat er in de commissie Middelen verder wordt gesproken over het niet-heffen van leges op sociale cohesie.

U bent hier