h

Geen stemming, wel beweging (2): Wachtlijsten WSW

19 november 2008

Geen stemming, wel beweging (2): Wachtlijsten WSW

Behalve de 'stroopwafelmotie' is ook het initiatiefvoorstel van de SP en anderen niet in stemming gebracht. Zowel de indieners als de tegenstanders van het voorstel zijn het er over eens dat het College nu aan zet is.

Wethouder van Maanen kwam kort voor de raadsvergadering van 13 november met een memo, waarin tal van maatregelen genoemd worden die genomen (kunnen) worden om de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening weg te werken.

Indieners SP, ChristenUnie, PvdA, SGP en GroenLinks geven Van Maanen tot de Kadernota de tijd om aan te tonen dat de wachtlijsten ook daadwerkelijk worden opgepakt. Zo niet, dan zal er alsnog een initiatief worden ingediend.

U bent hier