h

Fusie GGD Eemland en GGD Midden Nederland

4 december 2008

Fusie GGD Eemland en GGD Midden Nederland

De Veenendaalse politiek stemt unaniem in met de fusie tussen de GGD's Eemland en Midden Nederland. Die conclusie kan worden getrokken uit de bespreking van dit onderwerp in de Raadscommissie Welzijn van dinsdag 2 december.

SP-woordvoerster Fatima Bich-Bich gaf aan de zaak kritisch bestudeerd te hebben. Van banenverlies - een belangrijke reden om tegen te stemmen - was geen sprake. Dit biedt ruimte voor instemming.

U bent hier