h

Schop in Engelenburg-Noord

23 december 2009

Schop in Engelenburg-Noord

"Volgens het reglement van orde mag het officieel niet, maar ik vind het geweldig!" Met deze woorden reageerde SP-fractievoorzitter Jan Breur op de spandoeken die 'JES' op de publieke tribune van de raadszaal hadden opgehangen.

'JES' zijn de gecombineerde bewonerscommissies van het Jan Roeckplantsoen, Engelenburg en Schrijverspark. Zij probeerden de gemeenteraad aan te sporen om in te stemmen met het 'masterplan Engelenburg-Noord'.

Het Masterplan moest de leefbaarheid in de wijk opkrikken. De ruimtelijke omgeving werd aangepakt, Buurthuis 'de Til' omgetoverd tot Multifunctionele Accomodatie, en er was een 'sociaal plan van aanpak' om de cohesie in de wijk te bevorderen.

Hoe geschikt het plan ook was voor de praktijk, aan de 'papieren kant' schortte het nodige. Het sociale plan van aanpak bevatte veel goede ideeën voor activiteiten, maar de (toetsbare) kaders waarbinnen dit moest plaatsvinden, stonden niet verwoord.

SGP-raadslid Leunis van Klinken diende daarom een amendement (wijzigingsvoorstel) in, om dat gemis te herstellen. De kaders zouden in een nadere uitwerking wel benoemd worden, en zo kon het plan verder doorgaan op de ingeslagen weg.

Het SGP-amendement moest het opnemen tegen een amendement van de ChristenUnie. Deze zou het hele plan terugverwijzen naar de tekentafel.

Uiteindelijk was er een meerderheid van de partijen, waaronder de SP, voor het SGP-amendement. Zodoende kan de schop gewoon worden gezet in Engelenburg Noord.

Bij het uiteindelijke voorstel stemde alleen de VVD tegen. De liberalen lieten bij monde van fractievoorzitter Arianne Hollander weten dat het feit dat er in het stuk geen aandacht aan repressie werd besteed zwaarder woog dan de langgekoesterde wens van de bewoners van die wijk.

U bent hier