h

Letterlijk hoogtepunt SP-campagne

26 februari 2010

Letterlijk hoogtepunt SP-campagne

De verkiezingscampagne van de SP beleefde donderdag 25 februari wel een heel letterlijk hoogtepunt. Bovenop de Entrada-toren ontving lijsttrekker Jan Breur de input voor een hoogbouwvisie van Patrimonium Woonvereniging, Milieudefensie en de Veense Jongerenraad.

Het is een kwestie van weinig tijd voordat het volledige grondoppervlak van Veenendaal is volgebouwd. Dit, terwijl er nog altijd woningnood is. Het is onontkoombaar dat er meer gebruik van de hoogte gemaakt zal moeten worden. Om die reden is de SP druk doende om zich vanuit alle lagen van de samenleving te laten voeden. De partij bundelt de verschillende visies en belangen rond hoogbouw, en wil daarmee het initiatief nemen tot een gemeentelijke visie omtrent hoogbouw. “Want,” zo zegt Breur, “hoogbouw moet niet hetzelfde zijn als grauwe betonnen woondozen.”

Patrimonium-directeur Piet de Vrije huldigde de insteek van de SP: “De gemeente zegt nu dat er eerst maar gebouwd moet worden en achteraf wordt er wel bedacht welke visie er nu precies achter zat. Maar het is juist belangrijk dat er vooraf al een visie is.”

Johan Overvest van Milieudefensie benoemde de kansen en bedreigingen die er bestaan rondom hoogbouw. Door de hoogte te benutten, houd je grond over om groen aan te leggen. Daar staat tegenover dat hoogbouwbewoners minder gebruik maken van de fiets. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat deze niet veilig kan staan. Navraag leerde dat de Entrada-toren ruimte biedt voor vier fietsen per berging.

De Veense Jongerenraad is al langere tijd bezig met het thema jongerenhuisvesting. Dat maakte het verzoek van de SP om hier iets over op papier te zetten niet makkelijker voor Jongerenraadslid Karin Beckerman. “Er waren zoveel mogelijke insteken, dat ik haast niet wist waar ik moest beginnen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het onderzoek dat de Veense Jongerenraad een paar jaar geleden heeft gedaan erin te betrekken.”

Behalve van Patrimonium, Milieudefensie en de Veense Jongerenraad heeft de SP ook bijdragen ontvangen van buurtvereniging ‘Holle Kamp’ en van Veendaal Groen/Dragonderaxi. De partij wil ook vertegenwoordigers van de bouw en financiers aan het woord laten. Breur: “Hoogbouw moet niet verworden tot een gedeelde ergernis, maar moet iets worden van ons allemaal. Vandaar dat er een visie met randvoorwaarden moet komen, in plaats van dat er voor de vuist weggebouwd wordt.”

U bent hier