h

Evolutieketen aan Groeneveldselaan geschapen

28 december 2010

Evolutieketen aan Groeneveldselaan geschapen

Eindelijk zal er een einde komen aan de puinhoop van de Groeneveldselaan tegenover de woonboulevard. Een raadsmeerderheid maakte het mogelijk om van de leegstaande Pharr-panden ook winkelgebied te maken. Zo kunnen de mensen zowel aan de oost-als de westzijde van de Groeneveldselaan gezellig woonwinkelen!

Een brede aliantie van VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, D66, SP en Liberaal Veenendaal kwam met een voorstel om de benodigde bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken. Deze bonte club van partijen was zo groot dat ze in één klap een meerderheid had.

Het college van Burgemeester en Wethouders durfde de bestemmingsplanwijziging zelf niet aan. Wethouder Verloop gaf aan ervoor te vrezen dat de sector zichzelf zou stukconcurreren, waardoor er wederom leegstand zou ontstaan. Hij redeneerde op dezelfde wijze als Wethouder Hollander eerder toen het over de hoofdstraat ging:
'winkelruimte op plaats A maakt winkelruimte op plaats B onmogelijk'.

SP-fractievoorzitter Jan Breur trok een parallel tussen de Groeneveldselaan en een discussie die al eerder rond dit onderwerp werd aangestipt: de ideeënstrijd tussen de scheppings- en de evolutieleer.

Beide theorieën bevatten een manco.
- De evolutieleer gaat ervanuit dat elk leven voortvloeit uit een eerder leven. Hierdoor kan (en zal) het nooit het ontstaan van het allereerste leven verklaren.
- De scheppingsleer vereist het geloof in een 'schepper', die alles wat leeft heeft gecreëerd. Het bestaan van deze schepper laat zich echter niet wetenschappelijk bewijzen.

Breur: "Vanavond krijgen we de kans om beide theorieën te verenigen. We kunnen met de bestemmingsplanwijziging schepper zijn van een nieuw leven aan de Groeneveldselaan. Daarna zal er door de bedrijvigheid van ondernemers een evolutieketen ontstaan waarin zij een bestaan en werkgelegenheid kunnen nastreven. Op naar een mooie Groeneveldselaan!"

U bent hier