h

Gemeenteraad loopt in fuik 'Food Valley'

28 december 2010

Gemeenteraad loopt in fuik 'Food Valley'

Veenendaal gaat op in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 'Food Valley'. Een meerderheid in de gemeenteraad gaf daarvoor haar akkoord. Alleen GroenLinks en de SP stemden tegen.

Eerder, in de commissie 'Bestuur en Middelen', waren alle partijen nog bijzonder kritisch over de 'Food Valley'-samenwerking. Cees van der Voet (Lokaal Veenendaal) vergeleek opgaan in 'Food Valley' als het tewaterlaten van een radiografisch bestuurbaar bootje waarvan je zelf niet de afstandsbediening in handen hebt.

Ondanks alle kritische noten, leek het erop dat de SP de enige partij was die ook daadwerkelijk tegen de GR te stemmen. In de gemeenteraadsvergadering bleek GroenLinks zich bij de eenzame tegenstemmer te hebben gevoegd.

Over Food Valley staat het volgende in het SP-verkiezingsprogramma 2010-2014 (Veenendaal):
"Veenendaal werkt met verschillende gemeenten in de regio samen; de SP juicht dit toe. Uit samenwerkingen kunnen immers goede dingen komen. Echter, deze samenwerkingen dienen zich wel te beperken tot strikt afgebakende beleidsterreinen, zodat de eigenheid van Veenendaal niet in het geding komt. Een samenwerkingsverband moet niet uitgroeien tot een extra bestuurslaag, waarmee de democratie wordt uitgehold. Om die reden staat de SP ook een inperking van de WERV en Food Valley voor."

U bent hier