h

Slecht onderbouwde verzelfstandiging zwembad

28 december 2010

Slecht onderbouwde verzelfstandiging zwembad

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft groen licht gegeven om het zwembad en de sport te verzelfstandigen. Alleen PvdA en SP stemden tegen.

Voor de SP golden de volgende argumenten:

- Het zwembad heeft de verzelfstandiging niet nodig om 'ondernemend' te werken. Zie hiervoor de evaluatie van eerder dit jaar.

- Er is geen bedrijfseconomisch voordeel als iedereen dezelfde baan met dezelfde arbeidsvoorwaarden behoudt. Het voorstel is dus gebakken lucht.

- In de brede heroverweging is de gemeenteraad volop bezig te definiëren wat gemeentelijke taken zijn. Nu verzelfstandigen van het zwembad en de sport zou voor de fanfare uitlopen zijn.

- Aanleiding voor de verzelfstandiging is een exploitatietekort, dat is ontstaan nadat er door politieke keuzes een te weinig aantrekkelijk zwembad is gemaakt. Het getuigt van geen stijl om te zeggen dat het zwembad het zelf maar moet uitzoeken.

- Het zwembad is een 'systeeminstelling', zoals je ook 'systeembanken' hebt. Het zwembad mag niet failliet gaan. Als het verzelfstandigde zwembad in de problemen komt, zal de gemeente onherroepelijk geld moeten bijleggen. Uiteindelijk blijft de gemeente hoe dan ook met de financiële last van het zwembad torsen.

Omdat de verzelfstandiging geen privatisering betreft, rust er voor de SP geen taboe op.
Een slecht onderbouwd plan, waarvan de argumentatie met drogredeneringen en holle aannames aan elkaar hangt, hoeft echter niet op steun van de SP te rekenen.

U bent hier