h

Soap eindejaarsuitkering krijgt toch nog happy end

28 december 2010

Soap eindejaarsuitkering krijgt toch nog happy end

Een kerstwonder geschiedde: de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en Lokaal Veenendaal zijn toch bereid gevonden om een eindejaarsuitkering à €160,- te verschaffen aan minima van 65 jaar en ouder.

Niet alleen was er unaniem steun voor het door de wethouder gekopieerde voorstel van de oppositiepartijen; ook het wijzigingsvoorstel om de eindejaarsuitkering structureel onderdeel uit te laten maken van het minimabeleid is unaniem aangenomen.

In november diende de voltallige oppositie van CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP en Liberaal Veenendaal een voorstel in om, net als in voorgaande jaren, de 65+-minima een eindejaarsuitkering te schenken van €160,-.

Onder het mom van 'regels zijn regels' misgunden de coalitiepartijen aanvankelijk de minima hun extraatje aan het einde van het jaar. Wethouder Van Soest ontraadde de partijen het voorstel van de oppositie te steunen.

Nog voor de eerstvolgende raadsvergadering kwam hij echter met exact hetzelfde voorstel, waarschijnlijk om niet als kille vrek over te komen.

Bij de oppositiepartijen oogstte hij naast vanzelfsprekende steun ook hoon: zelf met het voorstel komen dat hij eerder ontraadde.
De coalitiepartijen kwamen in een geloofwaardigheidscrisis; waarom alleen goede voorstellen uit 'eigen kamp' steunen? Wordt de oppositie niet serieus genomen?

VVD-woordvoerder Dylan Lochtenberg was hoffelijk genoeg om de oppositie de eer te geven voor het voorstel om de minima hun extraatje te geven. Voor SP-fractievoorzitter Jan Breur betekende dit erg veel: "met deze erkenning is er een hoop pijn en wantrouwen weggenomen."

Marjon Oostveen, die namens de PvdA het woord voerde was echter niet onder de indruk van Lochtenberg's ruiterlijke gebaar. Zij riep de partijen op om voorstellen voortaan te beoordelen op hun inhoud, in plaats van hun indieners. De woordvoerders van ChristenUnie en SGP trokken hierop het boetekleed aan en beloofden beterschap.

De oudere minima zijn door de voorstellen - uit de schoot van de oppositie - verzekerd van een extraatje van €160,- dit jaar. Voor de volgende jaren staat het bedrag nog niet vast, maar zal het extraatje er in ieder geval zijn.

U bent hier