h

Steun voor sociale cohesie nihil

28 december 2010

Steun voor sociale cohesie nihil

De inmiddels beroemde stroopwafelmotie wordt niet uitgebreid met evenementen. Het voorstel van de SP hiertoe vond enkel steun bij GroenLinks.

In de raadsperiode 2006-2010 heeft de SP verschillende malen tevergeefs een motie ingediend om activiteiten die de sociale cohesie bevorderen vrij te stellen van leges. Te denken valt aan buurtbarbecues en stroopwafelacties (waaraan de motie haar naam ontleende).

Na veel hangen en wurgen is het toenmalige college er toen zelf toe over gegaan om die leges te schrappen (zonder de SP overigens enige eer voor het idee te gunnen, maar dit terzijde). Uit de gemeenteraad kwam wel de nodige 'sympathie', maar dat leidde niet tot steun.

Het excuus van de andere partijen om geen steun te verlenen aan de stroopwafelmotie kwam telkens neer op de financiële dekking. Was de motie gedekt, dan was hij 'te ingewikkeld' voor die paar honderd euro (hooguit) op jaarbasis. Werd de motie zonder dekking ingediend, dan werd de dekking weer gemist.

Ook nu weer, bij het voorstel om ook bij evenementen de 'stroopwafelregeling' toe te passen, werd het excuus-argument van de dekking van stal gehaald. Het was VVD-woordvoerder Dylan Lochtenberg die de euvele moed had naar een dekking te vragen.

"Het gaat om een paar euro per jaar; een minimaal bedrag waar altijd wel ruimte voor is," antwoordde SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Het gaat letterlijk om klein bier; ik vind uw vraag gewoon kinderachtig."

De SP kreeg voor haar voorstel, zoals vermeld, enkel steun van GroenLinks. De PvdA stond weliswaar positief tegenover het voorstel, maar achtte het 'onuitvoerbaar'.

Het laatste woord over de 'stroopwafelevenementen' is nog niet gesproken...

U bent hier