h

Eerste indruk: Camera's relatief populair bij winkelend publiek

24 januari 2011

Eerste indruk: Camera's relatief populair bij winkelend publiek

Afgelopen zaterdag heeft de SP het winkelende publiek bevraagd naar haar mening over
cameratoezicht. Hoewel de resultaten nog niet verwerkt zijn, is er al wel een eerste
indruk.

De meeste mensen hebben de indruk dat het centrum veiliger is geworden door de
camera's. Zij zijn voor handhaving danwel uitbreiding van het cameratoezicht.

Toch zijn er wel de nodige kanttekeningen te maken.

Een aantal mensen heeft de indruk dat de camera's geen verschil maken; een kleine
minderheid ervaart het Dorp zelfs als onveiliger met de camera's.

Critici wisten hun bedenkingen bij het cameratoezicht uitvoerig te onderbouwen;
voorstanders hielden het doorgaans bij hun gevoel.

Behalve aan het winkelende publiek, vraagt de SP ook aan omwonenden wat die van
cameratoezicht vinden.

In de komende week hoopt de partij daar de reacties van binnen te krijgen. Enkelen
ervan zijn al binnen.

Door verplaatsing van de overlast en criminaliteit, lijken de omwonenden van het
Dorp juist last te hebben van de camera's.

U bent hier