h

erratum: Eindejaarsuitkering

17 januari 2011

erratum: Eindejaarsuitkering

De SP is gewezen op een fout in haar berichtgeving over de eindejaarsuitkering voor minima.

Hoewel de voltallige gemeenteraad instemde met het mogelijk maken voor een eindejaarsuitkering voor 2010, vond het amendement voor het structureel maken van de eindejaaruistuitkering geen unanieme steun.

GroenLinks en D66 stemden tegen het structureel maken van de regeling.

Per saldo maakten deze tegenstemmen (ter waarde van 4 zetels) niet zoveel uit, omdat de meerderheid hiervoor overeind blijft.

Wij danken Dylan Lochtenberg voor het feit dat hij ons hierop wees.

U bent hier