h

Onderzoek SP naar cameratoezicht

17 januari 2011

Onderzoek SP naar cameratoezicht

Binnenkort wordt de invoering van het cameratoezicht in het centrum van Veenendaal geëvalueerd door de gemeenteraad. Omdat de SP hierin niet afhankelijk wil zijn van de papieren werkelijkheid die het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voorspiegelt, zal de partij zelf aanvullend onderzoek doen. Bezoekers en omwonenden zal gevraagd worden naar hun ervaringen en ideeën; maar mensen mogen ook per mail hun zegje doen over het cameratoezicht. Zij kunnen mailen naar jan.breur@veenendaal.nl

cameratoezicht

Op zaterdag 22 januari zal de partij in het dorp staan. Hier zullen zij het winkelende publiek vragen of het zich veiliger voelt dankzij de camera’s, en hoe zij vinden dat het verder moet met het cameratoezicht. Tegelijkertijd worden er in de omliggende straten vragenlijsten verspreid, waarop bewoners hun reactie kunnen geven. Met deze gegevens hoopt de SP een goed beeld te krijgen van de effecten die het cameratoezicht heeft op de veiligheidsbeleving in het Dorp.

In juni 2009 is het cameratoezicht ingevoerd in het centrum Veenendaal. Met name onder de winkeliers leefde hiertoe een sterke behoefte. In dat licht was de SP bereid om het toezicht een kans te geven, maar in tegenstelling tot de rechtse partijen zag de SP cameratoezicht niet als wondermiddel.

Fractievoorzitter Jan Breur: “Het is moeilijk om te voorspellen of cameratoezicht iets toevoegt. In de helft van de gemeentes waar het is ingevoerd helpt het, in de andere helft niet.”

Hoewel cameratoezicht een effectief opsporingsmiddel kan zijn, helpt het slechts beperkt in het voorkómen van criminaliteit. Breur: “Tegen berekende vermogensdelicten, zoals auto-inbraken wil het wel helpen. Tegen baldadigheid, zoals de vechtpartijen die nog al eens op de Markt voorkomen, helpt het helemaal niet.”

Ook kan cameratoezicht een uitdagende werking hebben op jongeren, zeker wanneer die beschonken zijn. Of het kan ertoe leiden dat er verderop narigheid wordt uitgehaald, zodat het probleem zich verplaatst, maar niet wordt opgelost. “En dan ben je dus nog veel verder van huis,” aldus Breur.

Al met al krijgt cameratoezicht de kans om zich te bewijzen. Blijkt het effectief, dan kan er wat de SP betreft mee door worden gegaan. Zo niet, dan moet de stekker uit de camera’s worden getrokken. Breur: “We willen ons belastinggeld niet uitgeven aan iets dat niet werkt.”

U bent hier