h

Voltallige oppositie verlaat commissie Brede Heroverweging

26 januari 2011

Voltallige oppositie verlaat commissie Brede Heroverweging

Liberaal Veenendaal, de SP, GroenLinks, D66, PvdA en CDA nemen niet langer deel aan de commissie Brede Heroverweging. De partijen vinden dat de commissie en de oppositiepartijen daarin in het bijzonder, niet voor vol worden aangezien. Het vertrouwen dat er in deze commissie open over alle opties kan worden onderhandeld is tot het nulpunt gedaald.

Uit de informatie van het college aan deze commissie wordt duidelijk dat het college niet van plan is alternatieven voor hun benadering bespreekbaar te maken. Op deze manier is de commissie een schaamlap voor het college.

Voordat het college met haar plannen naar de commissie Brede Heroverweging durfde te stappen, zijn er in achterkamertjes al deals gesloten met de coalitiepartijen.

Het college heeft uitgangspunten voor de brede heroverweging ontleend aan haar coalitieakkoord dat nooit is voorgelegd aan de raad. Door deze uitgangspunten in de communicatie naar de inwoners van Veenendaal als ononderhandelbaar voor te stellen gaat zij voorbij aan de democratische controle door de raad.

De voorliggende keuzes zijn zeer beperkt. Het college biedt geen ruimte voor een andere visie dan de hare. Alles wat met infrastructuur, openbare gebouwen en verkeer te maken heeft zoals de herinrichting van de Markt, wordt buiten beschouwing gelaten. Ook de eigen organisatie blijft nagenoeg buiten schot. Tegelijkertijd wordt er wel vier en halve ton besteed aan nieuw beleid dat nog niet eens geformuleerd is. Kortom dit is niet breed en het is geen heroverweging.

De voltallige oppositie voelt zich hierdoor genoodzaakt om per direct uit de commissie Brede Heroverweging te stappen. Als je wordt uitgenodigd voor een diner verwacht je mee te mogen eten. De oppositie mag alleen toekijken, maar wordt wel medeverantwoordelijk gemaakt voor de tafelmanieren van het college.

U bent hier