h

Raad wil uit impasse komen

4 februari 2011

Raad wil uit impasse komen

Zowel de oppositie en de coalitie willen uit de impasse komen waarin de gemeenteraad
is beland. Zoveel bleek uit de gemeenteraadsvergadering van 27 januari j.l.

Nadat oppositiepartijen Liberaal Veenendaal, SP, GroenLinks, D66, PvdA en CDA een
dag eerder uit de Commissie Brede Heroverweging waren gestapt, dienden de partijen
een motie van afkeuring in.

De partijen hadden het gevoel voor 'spek en bonen' in de commissie te zitten: het
College van Burgemeester en Wethouders had 3 bezuinigingsscenario's en communiceerde
naar buiten dat dit het enige denkbare was.

Voor de voltallige oppositie was dit een teken aan de wand, nadat zij al
verschillende malen had aangegeven invloed te willen hebben en volwaardig mee te
doen. In plaats daarvan werden er gesloten deuren gepresenteerd, en werd het traject
van de Brede Heroverwegingen - inclusief bijbehorende commissie - gereduceerd tot
een showproces.

Met name ChristenUnie en VVD herkenden zich niet in dit beeld. Zij deden de motie en
het opstappen af als 'stunt' en noemden de oppositie 'laf'.

VVD-leider Ronald Veen trok een paralel met een struisvogel die zijn kop in het zand
steekt en hard kan weglopen, maar vroeg of laat als struisvogelbiefstuk eindigt.

Hiermee haalde hij zich de oprechte woede van SP-fractievoorzitter Jan Breur op zijn
hals: "De heer Veen heeft het over struisvogelbiefstuk, maar ik proef vooral de
smaak van spek en bonen!"

Breur benadrukte dat hij niet lichtvaardig was omgegaan met deze actie, en dat hij
altijd inzet op brede samenwerking: "Was ik niet uiterst genuanceerd bij het
aantreden van het College? En had ik mij niet nota bene gekandideerd als
plaatsvervangend voorzitter van de commissie Brede Heroverweging? Dat doe je niet
als je er voor de show uit wilt stappen!"

Tot slot uitte Breur zijn onvrede over het feit dat de commissie gewoon
doorvergaderde, nadat de oppositie was opgestapt. "Hiermee bevestigt u dat wij er
voor de kat z'n viool zaten: u kan het immers ook prima zonder ons!"

Uiteindelijk bood Burgemeester Elzenga aan om met alle partijen te gaan praten om
naar een oplossing te komen. Hierop werd door iedereen positief gereageerd.

Mogelijk eindigt hier de grootste politieke impasse in de geschiedenis van
Veenendaal...

U bent hier