h

Bespreek uw heroverweging met de fracties*

9 maart 2011

Bespreek uw heroverweging met de fracties*

De gemeente Veenendaal staat voor een grote bezuinigingsoperatie. De afgelopen maanden zijn er diverse plannen gepresenteerd en zijn alternatieven aangebracht. Dit proces gaat de komende maanden door. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 27 juni bij het vaststellen van de kadernota over de alle bezuinigingsvoorstellen die zijn gedaan.

De fracties uit de gemeenteraad willen graag in gesprek met alle instellingen en organisaties die door gemeente (mede) worden gefinancierd. Zij willen graag weten wat de effecten zijn van eventuele bezuinigingen op uw instelling of organisaties en willen daarover graag met u in gesprek.

Daarom wordt op donderdag 17 maart vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden waarbij instellen en organisaties met de afzonderlijke fracties kunnen spreken. Komt u ook?

Geef u dan uiterlijk woensdag 16 maart op en vermeldt daarbij namens welke instelling u komt en met welke fractie(s) u wilt praten. U ontvangt voorafgaand aan deze avond een overzicht waar u verwacht wordt. De avond vindt plaats in het gemeentehuis.

Opgeven kan tot en met 16 maart bij de griffie, t.a.v. Dorothé Dijkstra. Tel. 0318 538285 of griffie@veenendaal.nl

*) Tekst ontleend aan uitnodiging, geschreven door Evert Jan Kruiswijk Jansen, raadsgriffier a.i.

U bent hier