h

Dragonderpark: niet uitstellen, maar aanpakken

24 maart 2011

Dragonderpark: niet uitstellen, maar aanpakken

Het heeft nu wel lang genoeg geduurd, voordat het Dragonderpark eindelijk eens wordt opgeknapt. Wachten tot het Van Ginkelterrein eindelijk eens zover is kun je niet maken.

dragonderpark

Deze boodschap liet de SP horen aan het College van Burgemeester en Wethouders, dat in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling voorstelde om een koppeling te maken tussen de herontwikkeling van het Van Ginkelterrein en het opknappen van het Dragonderpark.

Ook actiegroep DragonderAxi/Veenendaal Groen liet van zich horen. Inspreker Gerd Korpershoek stelde de gebrekkige communicatie van de gemeente, en het ellenlange wachten aan de kaak.

In 2008 is er besloten tot opknappen van het Dragonderpark. In 2010 is er een avond voor bewoners geweest, waar men de nieuwe stijl van het park uitkoos: een natuurlijk park. Sindsdien is het stilgebleven.

Van een toegezegde correctie op de pachtprijs die de firma Van Ginkel betaalt voor gemeentelijke grond die zij gebruikt voor 'kwekerij-activiteiten', die in de praktijk erg industrieel uitvalt, is nooit wat terechtgekomen. Het College is dat nu ook niet meer van plan.

De gehele commissie was van mening dat uitstel, wachten op herontwikkeling van het Van Ginkelterrein, onverantwoord was. De partijen waren het echter niet eens of er voorfinanciering moest plaatsvinden, of dat het opknappen van het park volledig los moest staan van de herontwikkeling van het Van Ginkelterrein.

Wat de SP betreft gebeurt dat laatste. Mocht een constructie via voorfinanciering meer draagvlak hebben, dan kan de partij zich daar ook in vinden.

Het belangrijkste is dat het park eindelijk eens wordt opgeknapt. Na veertig jaar.

U bent hier