h

'Geef buurthuizen terug aan buurt'

9 maart 2011

'Geef buurthuizen terug aan buurt'

Bij de behandeling van het nieuwe Ritmeestergebeuren, in de raadsvergadering van 3 maart, hebben SP, GroenLinks en de PvdA voorgesteld om te onderzoeken of de minderhedenorganisaties niet ook in het Ritmeestercomplex kunnen worden ondergebracht. Hiervoor dienden ze een motie in.

Doordat deze organisaties nu nog in de buurthuizen gevestigd zijn, komen de buurthuizen nog onvoldoende tot hun recht als sociaal centrum in de wijk. Ze krijgen het imago van 'allochtonenclubhuis'. Bovendien kunnen er geen buurtactiviteiten worden georganiseerd op avonden dat de minderheden er zitten.

De andere partijen waren niet bekend met het probleem. Ze zagen geen reden om de buurthuizen aan de buurten terug te geven. De motie haalde het dus niet.

U bent hier