h

DONNER: "Bestuursakkoord dood"

10 juni 2011

DONNER: "Bestuursakkoord dood"

Woensdag 8 juni hebben de Nederlandse gemeenten gestemd over het Bestuursakkoord tussen het rijk en de lagere overheden. De gemeenten hebben de inhoud van het akkoord aanvaard, maar niet het bijbehorende budget. Hierop heeft minister Donner het Bestuursakkoord doodverklaard.

bestuursakkoord
Foto: SP Doetinchem

"Niet helemaal aanvaarden is hetzelfde als helemaal niet aanvaarden," analyseerde hij. Wat hem betreft gaan rijk en gemeenten zo snel mogelijk terug naar de onderhandelingstafel. Daarmee bevestigt hij het gelijk van de Veenendaalse SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Volgens Breur was afwijzing de enige manier om nog wat aan het akkoord te veranderen. Aanvaarding van het akkoord zou ervoor hebben gezorgd dat de plannen van het kabinet onverminderd voort werden gezet, en dat gemeenten zich medeverantwoordelijk zouden maken voor de invoering van tal van maatregelen.

De Veenendaalse SP zag grote problemen rond het Bestuursakkoord. Zowel op bestuurlijk als op maatschappelijk niveau zou het rapport een ongewenste impact op Veenendaal hebben. Op de terreinen van sociale zaken, zorg, jeugdzorg en de sociale werkplaats zou de gemeente verantwoordelijk worden gemaakt voor grootscheepse (rijks-)bezuinigingen.

Breur: "Met onze eigen grote bezuinigingen uit de 'brede heroverwegingen' net achter de rug, moet Veenendaal niet de deur openzetten voor nieuwe bezuinigingen."

De Bestuur en Middelen besprak de inzet voor Veenendaal op de vergadering van de Nederlandse gemeenten een week eerder, op 1 juni. De SP speelde een leidende rol in het verzet tegen het Bestuursakkoord, maar een meerderheid van de fracties steunde de inzet van het College; een 'ja, mits'.

Breur: "Er moet nu een nieuw akkoord komen. Ik hoop dat het kabinet zo verstandig is om een socialer Bestuursakkoord te smeden, en gemeenten niet opzadelt met zaken waarvoor zijzelf te laf is."

U bent hier