h

Huisartsenpost: gematigd draagvlak onder huisartsen

5 juli 2011

Huisartsenpost: gematigd draagvlak onder huisartsen

Onder de Veense huisartsen is er een gematigd draagvlak voor de realisering van een huisartsenpost. Dit blijkt uit het rapport ‘Huisartsenpost Veenendaal’ van de SP. Het
rapport is te verkrijgen via SP Afdeling Veenendaal.

puntvanzorg

De SP heeft de huisartsen in Veenendaal eerder dit jaar gevraagd naar hun mening over een huisartsenpost in Veenendaal. Hieruit kwamen verschillende voor- en nadelen naar voren.

Huisartsen zien een betere bereikbaarheid (m.n. voor ouderen), herkenbaarheid en meer gelegenheid om hun eigen patiënten te zien als belangrijke voordelen. Ook wordt er gezegd dat een dergelijke voorziening simpelweg hoort bij een plaats van 60.000 inwoners. Een enkele huisarts ziet geen enkel voordeel.

Als nadelen noemen de huisartsen: grote kosten en een te laagdrempelige zorg. Zij zien de weekend- en avonddiensten liever exclusief voorbehouden aan spoedeisende hulp. Een ander belangrijk nadeel, is dat er onvoldoende huisartsen en assistenten in Veenendaal zijn, om zo’n post te bemensen.

Of een huisartsenpost in Veenendaal noodzakelijk is, daarover verschillen de huisartsen van mening. De problemen die het soms kan geven om op Ede te zijn aangewezen, wordt niet door iedere huisarts gezien.

Bij de handtekeningenactie die de SP vorig jaar hield voor een huisartsenpost, kwamen deze echter wel naar voren. Deze problemen worden eveneens genoemd in het rapport. De SP zal zich de komende tijd inspannen om het probleem zichtbaar te maken.

Tot slot gaven enkele huisartsen aan zich niet helemaal welkom te voelen in de gemeente, door de kosten van de parkeervergunningen en de reclamebelasting die zij moeten betalen als zij de naam van hun praktijk zichtbaar willen maken. Op dat laatste punt heeft de SP al actie ondernomen: bij de evaluatie van de reclamebelasting heeft de partij een voorstel gedaan om de huisartsen hiervan vrij te stellen. De SP kreeg echter geen meerderheid bij dit voorstel achter zich.

U bent hier