h

Ondernemersfonds en gemeenteraad in gesprek

4 juli 2011

Ondernemersfonds en gemeenteraad in gesprek

Woensdag 29 juni hebben alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad gesproken met een afvaardiging van het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Veenendaal. Het was een constructief gesprek in aanwezigheid van burgemeester Ties Elzenga, voorzitter van de raad, en Marco Verloop, wethouder Economische zaken. Aanleiding van het gesprek was de raadsdiscussie over de financiering van het ondernemersfonds.

Aan de orde was het voornemen van het bestuur om per 1 januari 2012 zijn activiteiten voor het ondernemersfonds te beƫindigen. In een goede sfeer is wederzijds vertrouwen uitgesproken. Beide partijen hebben zich bereid verklaard gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing, waarbij in het belang van ondernemend Veenendaal de toekomst van het ondernemersfonds wordt veilig gesteld. De zomerperiode wordt hiervoor gebruikt. In september wordt het gesprek voortgezet.

U bent hier