h

Jan Breur: 'IJdelheid staat effectief vergaderen in de weg'

7 september 2011

Jan Breur: 'IJdelheid staat effectief vergaderen in de weg'

Een minderheidscollege vindt raadslid Jan Breur (30, SP) wel een goed idee, wanneer na de volgende raadsverkiezingen een meerderheidscollege moeilijk te formeren zou zijn. ,,Waarom eigenlijk niet? Zo'n minderheidscollege moet meerderheden zoeken en daardoor krijgt het een sterker democratisch gehalte. Nadeel is mogelijk dat er soms minder snel gehandeld kan worden, maar ik zie meer voordelen.''

door Gerard van Wijk

Een ander idee van Breur: een college dat beleid voert op basis van een puntenprogramma. Waarbij op bepaalde punten overeenkomsten tussen partijen gevonden moeten worden. Reuring is er door de loop van de jaren altijd wel geweest in de gemeenteraad en ook in het college, maar of het allemaal zo effectief was en is blijft een onbeantwoorde vraag. Breur zit nu 5,5 jaar namens zijn partij in de raad. De SP werd in 2002 actief in Veenendaal, veroverde in 2006 één raadszetel en behield die zetel met enige moeite vorig jaar.

Raar fenomeen
,,De raad is altijd een raar fenomeen geweest'', stelt Breur vast. ,,De eerste raadsvergadering die ik, toen nog vanaf de publieke tribune, meemaakte werd er meteen een motie van wantrouwen tegen het college ingediend waarvoor overigens geen meerderheid was. Aan de ene kant is het een gezelschap van ouwe jongens krentenbrood, aan de andere kant zijn er intriges, afsplitsingen, mensen die in opspraak raken.''

Gezamenlijke woordvoering zou op bepaalde punten een oplossing zijn voor de veelal langdradige en niet altijd vruchtbare discussies, maar alle tien fracties willen scoren en hun achterban behagen. ,,Ik heb wel eens een balletje opgegooid naar de PvdA voor een gezamenlijk woordvoerderschap, als het aan mij ligt wordt het gedaan.''

Werk te doen
De teleurstelling dat voorjaar 2010 slechts met moeite de ene raadszetel vastgehouden kon worden is volgens Breur ,,snel omgezet in de realiteit: we hebben werk te doen. We zijn een kleine club, we kunnen niet zoveel als we zouden willen. Maar er zit groei in het actieve deel van de partij en dat is hartstikke leuk.''

De SP voerde actie voor een huisartsenpost in Veenendaal en peilde op straat wat bewoners vinden van cameratoezicht en de bezuinigingen, waarop wel en waarop niet bezuinigen. ,,In discussie gaan met mensen, dat werkt aanstekelijk. Wij zijn ook een partij die niet alleen actief is vanaf een half jaar voor de verkiezingen. Voor onze acties hebben we de complimenten gekregen van het hoofdkantoor in Rotterdam.''

De 'versnippering op links' (SP, GroenLinks, PvdA) vindt Breur geen goede zaak. Hij rekent er, zeker wat de groenthema's betreft, D66 ook toe. ,,We zouden meer gezamenlijk moeten doen. Een stukje ijdelheid staat soepeler en effectiever vergaderen in de weg.'' Van een lokale partij als Lokaal Veenendaal zou je volgens Breur verwachten dat ze tot de haarvaten de samenleving in gaan. ,,Maar je ziet, bijvoorbeeld bij de discussie over het Bergwegbosje, een puur technocratische opstelling. Onder Jaap Pilon had deze partij tenminste nog smoel.''

Luxegoed
Bij de discussie over de brede heroverweging (bezuinigingen) heeft de hele oppositie naar het oordeel van Breur goed samengewerkt. ,,De uitkomst was weliswaar niet mijn brede heroverweging, maar ik ben blij dat het IVN is gespaard en er nog wat voor cultuur is losgepeuterd. We hebben nog twee jaar voor de grote bezuinigingen worden doorgevoerd, ik zou voor de komende jaren meer gekeken hebben naar besparingen bij de gemeente zelf. Promotie van Veenendaal zou in mijn begroting geschrapt zijn, dat is luxegoed. Als je echt iets met je centen wil doen laat mensen dan eenmaal in de maand gratis parkeren, op koopavond bijvoorbeeld, probeer nog meer dan nu om winkeldieven buiten de deur te houden. Geef ze een gebiedsverbod als ze meerdere malen gepakt zijn.''

U bent hier