h

Regiotaxi wel degelijk 40% duurder

22 september 2011

Regiotaxi wel degelijk 40% duurder

SP en CDA hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding hiervoor is de forse kostenstijging van de regiotaxi. Rond de hoogte van deze stijging lijken het college en het WMO-forum van inzicht te verschillen.

regiotaxi
Foto: taxipro.nl

Het WMO-forum waarschuwt voor een stijging van maarliefst 40%. Een percentage dat wethouder Bouwmeester in de Veenendaalse Krant “uit de lucht gegrepen” noemt, hoewel het percentage rechtstreeks uit het besluit afkomstig is.

Ook over de kwaliteit van de regiotaxi lijken het WMO-forum en het college het oneens. Het college lijkt de kwaliteit in orde te vinden; het WMO-forum beschikt over een gebruikersonderzoek waaruit het tegendeel blijkt.

SP-raadscommissielid Fatima Bich-Bich en CDA-raadslid Dick Cozijnsen willen graag weten of er daadwerkelijk wrevel is tussen het college en zijn adviesorgaan. Ook willen ze de feiten over de prijsstijging en de kwaliteit in kaart hebben.

“De regiotaxi is voor mensen die minder mobiel zijn, de enige manier om nog eens buiten de deur te komen,” aldus Bich-Bich. “Tegenover hen kun je het niet maken om hier onduidelijkheid te laten bestaan.”

Op veenendaal.sp.nl/weblog zijn de vragen integraal na te lezen.

U bent hier