h

Armoedebeleid zoveel mogelijk intact houden

3 oktober 2011

Armoedebeleid zoveel mogelijk intact houden

Zo’n 200 gezinnen in Veenendaal verliezen hun recht op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Niet omdat het financieel ineens zo goed met ze gaat, maar omdat het kabinet Rutte wil dat de grens voor steun verschuift van 115% naar 110% van het minimuminkomen.

Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de SP. Het kabinetsvoornemen zet voor deze gezinnen de deur naar schulden – voor zover ze die nog niet hadden – open. Ook de opvoeding van kinderen wordt hiermee bemoeilijkt. Er zijn al gezinnen waar boterhammen moeten worden uitgeteld om de week door te komen, en waar kinderen te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen voor een gezonde ontwikkeling.

“Hoewel het met een klein inkomen nog altijd zwaar is, hebben we het in Veenendaal relatief goed geregeld,” aldus SP-woordvoerder Fatima Bich-Bich. “We hebben een goed armoedebeleid, en het is van groot belang dat we dat in stand houden. Zowel voor de gezinnen zelf, als voor de economie als geheel. De plannen van Rutte zijn een serieuze bedreiging voor onze sociale gemeente.”

Dinsdag 11 oktober wordt er in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen gesproken over het armoedebeleid. De inzet van de SP zal hierbij zijn: de bestaande regelingen zoveel mogelijk op orde houden.

Bich-Bich: “Natuurlijk ontkomen we niet aan de zaken die wettelijk zijn vastgelegd. Gelukkig hebben we goede contacten met de SP in de Eerste- en Tweede Kamer, die zich daarmee bezighouden. Maar in Veenendaal moeten we ons er hard voor maken dat de wettelijk opgelegde wijzigingen niet eerder ingaan en niet verder strekken dan strikt noodzakelijk.”

De gemeenteraad heeft al besloten dat er niet bezuinigd wordt op het minimabeleid. Dit zou per saldo kunnen betekenen dat, door het verschuiven van de grens voor ondersteuning, er meer geld beschikbaar zou zijn voor de gezinnen die het met minder dan 110% van het minimuminkomen moeten doen. “Dat is op zich mooi,” erkent Bich-Bich, “maar er zit een wrang randje aan. Dit extra geld is niet afkomstig van de mensen die het makkelijk kunnen missen, maar van gezinnen die in een vergelijkbaar parket zitten.”

U bent hier