h

Timmer en Van Ginkel bezetten Malieveld

18 oktober 2011

Timmer en Van Ginkel bezetten Malieveld

De Occupy-beweging, die beroering op Wall Street veroorzaakt, heeft ook in Europa voet aan de grond gekregen. In tal van Europese steden, waaronder Amsterdam en Den Haag, vonden afgelopen zaterdag Occupy-acties plaats. De Veense SP-bestuursleden Jochien Timmer en Nico van Ginkel waren in Den Haag aanwezig om mee te demonstreren.

occupy

Buiten het Malieveld hield de FNV een demonstratie. Net als politieke partijen was de vakbond niet welkom op het Malieveld. De Occupy-beweging is immers onafhankelijk. Dat laat onverlet dat de SP Occupy een warm hart toedraagt, en dat menig SP'er toch - op persoonlijke titel - aan de manifestatie meedeed.

occupy

Nadat de 'Bezetters' zich verzameld hadden op het Malieveld, besloot men naar het Binnenhof te gaan. Door de aanwezige politie werd dit niet bijster gewaardeerd. Timmer: "De politie raakte in lichte paniek, ze probeerde in eerste instantie de groep niet van het Malieveld af te laten en terug te sturen. In de tussentijd maakte de ME haar opwachting, werd het Binnenhof hermetisch afgesloten en werd de weg vrij gemaakt om richting het plein voor de Tweede Kamer te gaan."

occupy

Onder toeziend oog van Willem I deden verschillende demonstranten hier hun zegje. Occupy is de beweging van de 99% wereldburgers onder wie 1% van de welvaart verdeeld moet worden. De scheefgroei en het gegraai door de top is de 'Bezetters' een doorn in het oog.

occupy

In de avond werden er op het Malieveld debatten georganiseerd, waaruit bleek dat er toch op verschillende wijze naar het probleem wordt gekeken. "En eerlijk gezegd," zegt Timmer, "als men beter het politieke programma van de SP had gelezen hadden we in Nederland al een stuk verder kunnen zijn."

occupy

Sinds zaterdag heeft de Occupy-beweging zich binnen Nederland verder uitgebreid. De beweging achter het masker van stripfiguur 'V' uit 'V for Vendetta' - gebaseerd op Guy Fawkes - heeft na Amsterdam en Den Haag ook Groningen, Utrecht en (zelfs) Winschoten bezet.

occupy

Het relaas van 'Bezetter' Jochien Timmer is integraal na te lezen op ons Weblog.

U bent hier