h

Veel respons op enquetes

2 november 2011

Veel respons op enquetes

De enquete die de SP heeft uitgezet op de Westersingel - naar aanleiding van de werkzaamheden aldaar - heeft geleid tot een grote respons.

westersingel
Foto: veenendaal.nl

Naar schatting heeft 20-25% een enqueteformulier ingevuld en ingeleverd. Dit terwijl men in de onderzoekswereld (wellicht met uitzondering van Diederik Stapel) in de handen mag knijpen bij een respons van 10%.

"Het mag duidelijk zijn dat de werkzaamheden daar de gemoederen bezighouden," aldus afdelingsvoorzitter Marcel van Nieuwamerongen. "Dit alleen al moet voldoende reden zijn voor de gemeente om de boel vlot te laten verlopen en hierover goed te communiceren."

Momenteel worden de enquetes verwerkt. Gestreefd wordt om volgende week een rapport af te leveren.

U bent hier