h

BICH-BICH: "Wordt de wethouder wel serieus genomen?"

6 december 2011

BICH-BICH: "Wordt de wethouder wel serieus genomen?"

De partijen waren unaniem: de buurthuizen moeten openblijven; het plan van Welzijn Veenendaal om het beheer van een drietal buurthuizen en het IVC stop te zetten moest van tafel. Wethouder Bouwmeester moet de regie pakken.

woutersen
Foto: veenendaalsekrant.nl

Een dikke maand later ligt het plan er nog. Reden voor SP-woordvoerdster Fatima Bich-Bich om te vragen of de Wethouder wel serieus wordt genomen door Welzijn Veenendaal.

Het 'evacuatieplan' om de activiteiten elders onder te brengen werkt bevreemdend. Zo staat de jongereninloop genomineerd om verplaatst te worden naar ouderenactiviteitencentrum 'de Eglantier'.

Bich-Bich wilde van Welzijn-directeur Woutersen weten wat de gedachte hierachter was. Hierop antwoordde Woutersen dat niet alle activiteiten uit de Seinpost naar de Eglantier gaan.

Dat Woutersen aanwezig was op de commissievergadering, was het grootste verschil met de commissievergadering van oktober. Ook dhr. Middelhoven, van de kaartvereniging die van de Seinpost gebruikt maakt, deed opgeld van zijn spreekrecht.

Volgens Middelhoven heeft Woutersen nagelaten contact met hem op te nemen. Woutersen erkende dat hij daar nog niet aan toe was gekomen, hoewel dit wel was afgesproken.

Voor SamSam wordt er gekeken of er een buurtco-operatie kan worden opgezet. Wat de SP betreft, vergt dit nauwe betrokkenheid van de gemeente.

VVD en ChristenUnie stelden voor om het beheer van de buurthuizen niet meer standaard aan Welzijn Veenendaal over te laten, maar een fundamentele discussie hierover aan te gaan. De SP staat hier positief tegenover.

Het belangrijkste winstpunt voor de gebruikers van de buurthuizen, is dat geen buurthuis dichtgaat voor dat de activiteiten ergens anders zijn ondergebracht. In samenspraak met de gebruikers.

U bent hier