h

Koninklijk bezoek kost 9,5 ton

2 december 2011

Koninklijk bezoek kost 9,5 ton

Het bezoek van Koningin Beatrix en haar gevolg aan Veenendaal tijdens de aanstaande Koninginnedag zal minstens 9,5 ton kosten. In de raadscommissie Bestuur en Middelen van woensdag 30 november leverde dit een felle discussie op.

koningin
Foto: tctubantia.nl / Erik Brinkhorst

Veel Veenendalers hebben moeite met het bedrag dat op een haar na een miljoen euro is. In tijden van zware bezuinigingen is dat moeilijk te verkroppen.

"Sinterklaas is dit jaar zonder fanfare binnengehaald, omdat de organisatie de vergoeding van 100 euro aan de muziekkorps teveel vond," gaf PvdA-fractievoorzitter Marjon Oostveen aan. "En voor de Koningin tellen we zomaar een miljoen neer."

Oostveen was een week eerder te zien in RTL Boulevard, waarin zij aangaf moeite te hebben met de kosten. Dit werd haar niet door iedereen in dank afgenomen; VVD-raadslid Ronald van de Weerd beschimpte haar op Twitter door haar 'de grootste zuurpruim van Veenendaal' te noemen.

Niet alleen de hoge kosten, maar ook het feit dat de gemeenteraad - de volksvertegenwoordiging - hier niet eerder in is gekend, wekte wrevel. Volgens Burgemeester Elzenga heeft hij hier de fractievoorzitters vertrouwelijk over geconsulteerd, maar niemand kan zich deze consultatie herinneren.

"Ik zeg niet dat hij liegt, maar ik kan dit feit niet staven aan mijn herinneringen," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. Hij is als langst-zittende fractievoorzitter de aangewezen persoon om dit feit - dat in 2008 zou hebben plaatsgevonden - te moeten kunnen navertellen.

Afgezien van de door iedereen vergeten consultatie, is het uitnodigen van de Koningin niet kortgesloten met de volksvertegenwoordiging. "En het fractievoorzittersoverleg heeft geen politieke beslisbevoegdheid," voegde Progressief-Veenendaal-fractievoorzitter Adri Janssen hier aan toe.

Volgens CDA, ChristenUnie en VVD moet de komst van de Koningin een feest zijn, waarover je niet negatief moet doen. Zeker in de media moet je het feestje niet bederven.

SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg hierop hoe de beruchte 'zuurpruim'-tweet bijdroeg aan de feestvreugde. VVD'er Van de Weerd had hierop geen antwoord.

U bent hier