h

VVD opent aanval op Sociale Woningbouw

2 januari 2012

VVD opent aanval op Sociale Woningbouw

Terwijl het kabinet Rutte maatregelen op landelijk niveau neemt om de sociale huur- en koopsector te ontmantelen, dragen ook zijn lokale volgelingen hun steentje bij.

raad
Foto: zwembadveenendaal.nl

VVD'er Ronald van der Weerd diende bij de plannen rond de Petrus Planciusstraat een motie in om het deel sociale woningbouw te schrappen. De motie werd, naast de VVD, ook gesteund door SGP en Liberaal Veenendaal. Geen meerderheid; de motie is verworpen.

Hoewel wethouder Hollander liet doorschemeren dat zij graag het aanbod sociale woningbouw in Veenendaal ziet verkleinen, moest zij er desgevraagd op wijzen dat het schrappen van de sociale woningen in strijd is met vastgesteld beleid - hoe graag ze er ook van af wilde.

SP-fractievoorzitter Jan Breur toonde zich een stuk minder enthousiast. "Het schrappen van sociale woningbouw gaat ten koste van het spreiden in de wijken. En de vraag naar betaalbaar wonen is nog altijd bijzonder groot. Dit is een slecht idee."

Hoewel de VVD geen meerderheid voor haar motie kon krijgen, is hiermee wel de aanval geopend tegen sociale woningbouw. In het komende jaar wordt het woningbouwbeleid herzien. Wethouder Hollander heeft al laten weten dat ze afwil van de norm van 30% sociale woningbouw op nieuwbouwprojecten.

U bent hier