h

Angst in JES-gebied

1 februari 2012

Angst in JES-gebied

Een primeur voor Veenendaal. Het is de eerste plaats die bezocht werd door Hans Spekman in zijn hoedanigheid als landelijk PvdA-voorzitter. In Panorama sprak hij, met Hans Goorhuis (Patrimonium), Marjon Oostveen (PvdA Veenendaal) en Wethouder van Soest (Wijkzaken) over problemen en aanpakken in de wijk. In het JES-gebied blijken, volgens een PvdA-enquete, veel angstgevoelens te leven.

Eind 2010 heeft ook de SP een enquete gehouden in het JES-gebied; het Schrijverspark om precies te zijn. Ook hieruit bleken grote onveiligheidsgevoelens te bestaan. Geluidsoverlast, criminaliteit en hangproblematiek werden toen als grote boosdoeners aangewezen.

"Het is een goede zaak dat de PvdA ook de ogen op het JES-gebied richt," aldus de Veense SP-afdelingsvoorzitter Marcel van Nieuwamerongen. "Als meerdere partijen zich betrokken tonen bij deze wijk, kunnen we samen een vuist maken. De wijk beter maken."

Op de wijkavond van de PvdA was ook SP-fractievoorzitter Jan Breur aanwezig. "Ouders die hun kinderen niet buiten durven laten spelen. Woningen die bekogeld worden. Het is niet niks wat ik daar hoorde, en wat ik bij eerdere bezoeken aan de wijk hoorde. Er moet wat gedaan worden. Grondig en snel."

Spekman, die eerder met het bijltje gehakt heeft, droeg een aantal concrete oplossingen aan. "De gerichte, intensieve inzet van stillen, cameratoezicht en welzijnswerkers kan een heleboel verbeteren."

Breur is blij met de concrete oplossingen die Spekman aandraagt: "Hij spreekt uit zijn ervaring, destijds, als Wethouder in Utrecht. Met name in die tijd had ik veel bewondering voor hem. Hij weet waar hij over spreekt; dat geeft mij vertrouwen."

Of met deze avond, of met enquetes, de buurt veiliger wordt is de vraag. Maar de eerste stappen zijn gezet.

Voor informatie over de enquete van de PvdA, kan men contact opnemen met de Veenendaalse PvdA-afdeling.

De enquete van de SP is verwerkt in het rapport: "Buurten in de Buurt - voor een veilig schrijverspark". Bestellen kan via veenendaal@sp.nl

U bent hier