h

Geen nieuwe banen door Wet Werken naar Vermogen

1 februari 2012

Geen nieuwe banen door Wet Werken naar Vermogen

Woensdag 25 januari was er voor politici in de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal een informatieve bijeenkomst over de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Namens de SP was Jan Breur hierop aanwezig.

De Wwnv is door het kabinet in het leven geroepen om er een majeure bezuiniging van 1,8mlrd euro doorheen te drukken. Het recht op inkomensondersteuning wordt vervangen door een plicht tot 'maximale productiviteit voor de arbeidsmarkt'.

Deze bezuinigingsdrift leidt ertoe dat de gemeentelijke budgetten voor Participatie (om mensen naar werk toe te helpen) worden gehalveerd. De Wsw-bedrijven krijgen te kampen met exploitatietekorten; IW4 zo'n 2.000.000 in 2015.

Werkgevers krijgen een financiele compensatie als zij mensen met een beperking in dienst nemen. Nu gebeurt dat nog via loonsubsidie, maar als het aan de rechtse regering licht komt daar het veel bureaucratischer systeem van loondispensatie voor in de plaats.

De gemeente Veenendaal zal zijn uiterste best doen om toch zoveel mogelijk mensen niet buiten de boot te laten vallen. Alleen, door de bezuinigingsdrift die het kabinet op gemeenten afwentelt, zullen er 'keuzes gemaakt moeten worden'.

Het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk een 'uitstroom uit de uitkeringen' zal plaatsvinden met deze wet. Bedrijven hebben al te maken met een fikse recessie, en de Wwnv maakt het niet aantrekkelijker om mensen met een beperking aan te nemen.

Op deze vraag moest Wethouder van Soest dan ook antwoorden: "Wij maken geen banen. Dat doet de economie. Er ligt dus een deel buiten ons vermogen..."

U bent hier