h

Horecabeleid schiet tekort

1 februari 2012

Horecabeleid schiet tekort

Het Horecabeleid dat burgemeester Ties Elzenga voor ogen heeft, schiet op een aantal fronten schromelijk tekort. Die conclusie trok de raadscommissie Bestuur en Middelen bij behandeling van de Startnotitie.

Vrijwel alle fracties vonden dat het beleid te eenzijdig gericht op alcoholbestrijding. Een nuttige zaak, maar als het alleen hier over ging paste het beter in een discussie in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (aldus GroenLinks) of in het programma Veiligheid (aldus de SP).

SP-fractievoorzitter Jan Breur gaf aan van alles te missen. Een visie op de sluitingstijden, een visie op de rol van sportkantines ten opzichte van de commerciele horeca, een visie op de functie van broodjeszaken, een visie op de economische en maatschappelijke (meer)waarde van horeca en plannen om de Veense horeca te sterken en te stimuleren.

"Bij horecabeleid verwacht ik een integrale visie op alle aspecten van de horeca," aldus Breur, "niet slechts plannen om alcoholconsumptie tegen te gaan."

In tegenstelling tot de andere partijen vonden ChristenUnie, SGP en Lokaal Veenendaal het voorgestelde beleid van Elzenga prima. Het CDA hield angstvallig geheim wat ze van het beleid vonden...

U bent hier