h

Voorbereidingscommissie nieuwe burgemeester van start

20 februari 2012

Voorbereidingscommissie nieuwe burgemeester van start

Afgelopen donderdagavond hebben de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Veenendaal met elkaar gesproken over het proces tot de voordracht voor een nieuwe burgemeester. Dit proces bestaat uit twee onderdelen. Een voorbereidingscommissie zal zich bezig houden met het opstellen van een concept profielschets, welke door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Vervolgens zal een vertrouwenscommissie de kandidaten selecteren die aan de gemeenteraad worden voorgedragen.

burgemeester
Foto: ketnet.be

Afgesproken is dat de voorbereidingscommissie en de vertrouwenscommissie worden gevormd door de fractievoorzitters. Tijdens de vergadering is Jolanda de Heer-Verheij unaniem gekozen tot voorzitter van beide commissies.

De voorbereidingscommissie buigt zich de komende weken over de inhoud van de profielschets. Als startpunt van dit proces organiseert de commissie op maandag 5 maart om 19.30 een inspraakavond waarbij inwoners van Veenendaal mee kunnen denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Deze avond vindt plaats in het gemeentehuis. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan moet u zich vooraf opgeven bij de raadsgriffie, tel. (0318) 538 258 of griffie@veenendaal.nl.

Het proces tot voordracht van een nieuwe burgemeester is opgestart nadat huidig burgemeester Ties Elzenga zijn vertrek heeft aangekondigd per 1 november 2012 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

U bent hier