h

Beperkende maatregel op de Koekoek

22 maart 2012

Beperkende maatregel op de Koekoek

De gemeenteraad heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor bouwplan de Koekoek. Wel met de beperkende maatregel dat het 'hoekaccent' 6 in plaats van 7 verdiepingen hoog mag zijn.

molen
Foto: molendatabase.nl

Het plan zorgde al langere tijd voor menig hoofdbreken. Toen het plan voor het eerst werd voorgelegd bleek het al gauw niet besluitrijp. In de procedure zat een fout, en omwonenden waren onvoldoende ingelicht.

Later kwam het plan terug. Maar het werd er niet makkelijker op. Met het plan gingen nogal wat strijdige plannen gemoeid.

Patrimonium, het 'brein' achter het plan, wilde bejaardenwoningen bouwen. Die zijn in de toekomst hard nodig. De hoogte van het gebouw is echter hinderlijk voor omwonenden (uitzicht, privacy) en de molen (wind).

Tevens kwamen er ingediende bezwaren boven, die in eerste instantie 'over het hoofd' waren gezien. Een ernstige fout, waarvoor Wethouder Hollander haar verontschuldigingen aanbood.

In de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 27 februari kwam een compromis naar voren, waar de meeste betrokkenen mee zouden kunnen leven. Van het 'hoekaccent' zou een verdieping afkunnen.

Op 15 maart kreeg dit compromis gestalte in de vorm van een amendement (wijzigingsvoorstel); ingediend door ChristenUnie, SP, SGP, VVD, Lokaal Veenendaal, D66 en PvdA. Uiteindelijk werd het amendement unaniem aangenomen.

Hiermee zijn zowel de omwonenden als opdrachtgever Patrimonium tevreden. Alleen voor de molenaar gaat dit compromis niet ver genoeg.

U bent hier