h

College moet beter informeren

22 maart 2012

College moet beter informeren

Een motie 'vreemd aan de orde van de dag' is ingediend door GroenLinks, SP, PvdA en D66. De partijen beklagen zich hierin over de gebrekkige informatie die ze van het College ontvangen, waardoor besluitvorming moeilijker wordt.

Deze motie kreeg steun van ProVeenendaal en Liberaal Veenendaal; onvoldoende voor een meerderheid, maar desalniettemin een duidelijk signaal: het gaat om de voltallige oppositie, minus het CDA, die zich achter de motie schaart.

hollander
Foto: veenendaal.nl

En hoewel het niet bij elke partij tot steun voor de motie leidde, gaven alle partijen - oppositie EN coalitie - aan zich in de geuite klacht te herkennen.

CDA-fractievoorzitter Marieke Overduin vroeg zich wel af of de gemeenteraad niet soms om te gedetailleerde informatie vraagt.
Toen SP-fractievoorzitter Jan Breur haar hierop vroeg op welke dossiers de raad ubergedetailleerde dingen wilde weten, bleef het antwoord echter uit.

De motie haalde als voorbeelden van slechte en te trage informatievoorziening de volgende zaken aan:
De Grote Pekken, het Speksnijderterrein, de Veenendaalhal en de Koekoek.
Niet geheel toevallig allemaal dossiers uit de portefeuille van Wethouder Arianne Hollander.

Het was dan ook Hollander die namens het College reageerde. Ze erkende de fouten in het verleden, en beloofde te voldoen aan de oproep die is geformuleerd in de motie:
"Met meer aandacht, zorgvuldigheid wn snelheid de informatievoorziening aan de raad ter hand te nemen."

U bent hier