h

CSI Uitkeringsfraude

29 maart 2012

CSI Uitkeringsfraude

Fraudebestrijding is een groot goed, maar de meerjarennota Handhaving Werk en Inkomen zou je het vermoeden kunnen geven dat het om een strijd tegen de georganiseerde misdaad gaat - in plaats van bijstandsgerechtigden.
De SP is dan ook kritisch...

De gemeente wil stevige middelen inzetten tegen fraudeurs: camera/opname apparatuur, observatiewagens, structureel posten, proxy-servers en internet-rechercheurs.

"Uitkeringsfraude is diefstal van gemeenschapsgeld, en ondermijnt de solidariteit," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 27 maart.
Dit werd hem nagezegd door Marjon Oostveen (PvdA) en Dylan Lochtenberg (VVD).

"De vraag is alleen of de middelen proportioneel zijn," ging Breur verder. "Deze meerjarennota doet vooral denken aan een aflevering van CSI."

Wethouder van Soest liet weten dat de middelen correct, proportioneel en binnen de kaders van de wet worden ingezet. De SP zal dit nauwlettend in de gaten houden - zij het zonder observatiewagens...

U bent hier