h

Food Valley Flop

29 maart 2012

Food Valley Flop

Het Food Valley-avontuur kan als een flop worden beschouwd. Zoveel werd duidelijk uit een presentatie aan de raadscommissie Bestuur en Middelen van 28 maart. Precies de zaken waar de SP in november al voor waarschuwde, zijn bewaarheid geworden.

De samenwerkende gemeenten gunnen elkaar hun speerpunten niet: Veenendaal mag niet de winkelstad van Food Valley zijn. Deelname aan projecten gebeurt op basis van het cafetaria-model, waardoor niet zeker is wie waaraan meedoet (en meebetaalt).

De veelheid van projecten (150) is te massief om goed te kunnen sturen. De democratische zeggenschap van gemeenteraden in de Gemeenschappelijke Regeling is vaag. De kerntaak van economie en innovatie is volledig ondergesneeuwd geraakt.

Een veelheid aan vragen vanuit de commissie volgde.

"Dit zijn vragen die gesteld hadden moeten worden, voor we in dit avontuur stapten;" wees SP-fractievoorzitter Jan Breur de overige partijen terecht. "Dit zijn precies de redenen waarom mijn fractie tegen was, en ik krijg mijn gelijk nu op een presenteerblaadje uitgereikt."

Burgemeester Elzenga - groot Food Valley enthousiast - deelde Breur's conclusie uiteraard niet.

U bent hier