h

Grote respons op SP-onderzoek plastic afval

11 maart 2012

Grote respons op SP-onderzoek plastic afval

De afgelopen maand heeft de SP in verschillende wijken van Veenendaal geënquêteerd over de wijze waarop het plastic afval wordt opgehaald. De gemiddelde respons was 36,5%; wat geldt als een bijzonder hoge respons.

plastic
Foto: veenendaal.nl

De enquêtes zijn gehouden in de Schepenbuurt (Veenendaal West), het Franse Gat, Schrijverspark en Veenendaal Oost. In elk van de wijken zijn ca 100 enquêtes uitgezet. Met een respons van 63 steekt de Schepenbuurt met kop en schouders over de andere wijken uit; Schrijverspark is qua respons de achterblijver van het stel.

Gevraagd is onder andere of de mensen actief hun plastic scheiden, hoeveel plastic ze per maand inzamelen, en of het naar hun mening voldoende wordt opgehaald.

Met het totaal van 400 uitgezette enquêtes is dit onderzoek het grootste dat de SP heeft gedaan in Veenendaal, sinds het onderzoek naar cameratoezicht in 2011. In de tussenliggende tijd heeft de SP enkele onderzoeken, onder andere op buurtniveau uitgevoerd.

Door in vier verschillende wijken te enquêteren, met elk een eigen demografie, hoopt de SP een dwarsdoorsnede van de Veense bevolking te kunnen benaderen.

“Het ophalen van plastic lijkt op het eerste gezicht geen zwaar politiek onderwerp,” aldus afdelingsvoorzitter Marcel van Nieuwamerongen. “Maar gezien de grote respons kun je concluderen dat het mensen wel bezig houdt. Daar hoef je niet lacherig over te doen.”

De komende tijd zullen de vragenlijsten worden verwerkt.

U bent hier