h

Inspraakavond nieuwe burgemeester

8 maart 2012

Inspraakavond nieuwe burgemeester

Veenendaal staat aan het begin van een traject om een nieuwe Burgemeester te zoeken. Op maandag 5 maart was er een inspraakavond, waarop Veenendalers konden aangeven aan welke eisen de opvolger van Ties Elzenga zou moeten voldoen.

inspraak

Van deze gelegenheid maakten 5 mensen gebruik; anderen deden de voorbereidingscommissie hun opvattingen via e-mail toekomen.

Namens de Veense Jongerenraad sprak Charlie Passchier in. Zij liet weten dat de nieuwe burgemeester vooral aansluiting moet weten te vinden met jongeren. Een standpunt dat gedeeld werd door SGP-jongere Lianne de Baat.

De Baat stelde daarnaast dat de nieuwe burgemeester 'kerkelijk meelevend' moest zijn. Peter Schalk van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie en de Gereformeerde Gemeente bracht dit eveneens te berde.

SP-fractievoorzitter Jan Breur, die zitting heeft in de voorbereidingscommissie, vroeg hierop wat 'kerkelijk meelevend' betekende: lid van een kerk, of begrip hebbend voor wat daar leeft. Beide gaven aan een voorkeur te hebben voor dat eerste, maar het tweede volstaat wat hen betreft ook.

Ook over de leeftijd van de nieuwe burgemeester verschilden verschillende insprekers van gedachten. Wim Janssen vond het van belang dat Veenendaal een 'eindstation' voor de burgemeester was; anderen wilden dat juist niet.

Wat Albert Doelwijt betreft, is de burgemeester een man of vrouw die zich bewezen heeft als een goede voorzitter van de raad - en niet slechts als wegbereider van het college fungeert.

In de benadrukking dat de burgemeester zowel een man als een vrouw kon zijn, dacht Breur een voorkeur voor het laatste te bespeuren. Dit was het tegenstelde effect van wat Doelwijt beoogd had: hij wilde juist GEEN voorkeur benadrukken.

De voorbereidings(- en vertrouwens)commissie heeft nog een lange, intensieve weg te gaan voor een nieuwe burgemeester kan aantreden. Op 1 november zou dit moeten gebeuren.

U bent hier