h

Met een hamerklap: lucht voor ondernemers

22 maart 2012

Met een hamerklap: lucht voor ondernemers

Met een simpele hamerklap op donderdag 15 maart, is er lucht gegeven aan ZZP'ers en andere ondernemers, die op de bijstandsnorm leven of daaronder. De gemeenteraad van Veenendaal heeft daartoe zonder discussie besloten.

hamer
foto: veenendaal.nl

Het raadsbesluit is een uitwerking van een motie, die is ingediend door de SP. Fractievoorzitter Jan Breur nam hiertoe al in 2008 het initiatief, maar was kennelijk zijn tijd vooruit.

Toenmalig wethouder Van Maanen kon de - unaniem aangenomen - motie niet uitvoeren. Huidig wethouder Verloop had schijnbaar wel de mogelijkheid, en zette de motie om in een raadsvoorstel.

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 15 maart toonde Breur zich erkentelijk dat "het denken niet was gestopt" toen Van Maanen geen mogelijkheid zag om de motie uit te voeren.

Lees ook de column van Jan Breur hierover op het weblog:
/weblog/2012/03/15/lucht-voor-ondernemers/#more-2506

U bent hier