h

'Strategische miskoop' wordt bomenrij

19 maart 2012

'Strategische miskoop' wordt bomenrij

Soms dienen er zich in de politiek onvermoede bondgenootschappen aan. ChristenUnie, SP, VVD en GroenLinks dienden gezamenlijk een motie in.

bomen
Foto: veenendaalsekrant.nl

In de motie wordt verzocht om bomen te planten op de plek aan de Prins Bernhardlaan, waar enkele panden - die ooit 'strategisch' waren aangekocht - tegen de vlakte gaan.

Het College van Burgemeester en Wethouders achtte zelf een grasstrook voldoende, maar volgens de indieners van de motie komt dit de beeldkwaliteit niet ten goede. Zeker wanneer je bedenkt dat de Dishman-fabriek dan wel heel zichtbaar wordt.

De panden waren ooit om strategische redenen verworven door de gemeente. Inmiddels zijn het bouwvallen, waarvan renovatie geen zin meer heeft. Herontwikkeling zit er op korte termijn ook niet in.
De panden zijn dus te beschouwen als een strategische miskoop.

ChristenUnie, SP, VVD en GroenLinks wisten een meerderheid voor hun motie te behalen. Alleen Liberaal Veenendaal en PvdA waren tegen.

U bent hier