h

Uitslagen gemeenteraad

19 maart 2012

Uitslagen gemeenteraad

Hieronder kort een samenvatting van de gemeenteraadsvergadering van 15 maart.

- KOEKOEK
De gemeenteraad heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor bouwplan de Koekoek. Wel met de beperkende maatregel dat het 'hoekaccent' 6 in plaats van 7 verdiepingen hoog mag zijn.
Hiermee zijn zowel de omwonenden als opdrachtgever Patrimonium tevreden. Alleen voor de molenaar gaat dit compromis niet ver genoeg.

- PROMOTIE VEENENDAAL
Met uitzondering van SP en PvdA hebben alle partijen ingestemd met voortzetting van Stichting Promotie Veenendaal. Eerstgenoemde partijen vinden promotie geen kerntaak van de gemeente - en dus geen prioriteit hebben.

- BELEIDSKADER SPORT
Zonder noemenswaardige discussie is het Beleidskader Sport aangenomen door de gemeenteraad.

- EXPLOITATIEBELEID
Idem

- WEGSLEEPVERORDENING
In het kader van Koninginnedag 2012 is er een tijdelijke wegsleepverordening aangenomen. Er was een misverstand over wat deze zou behelzen, maar na de nodige uitleg van Burgemeester Elzenga was er unanieme steun.

- MOTIE VREEMD
Een motie 'vreemd aan de orde van de dag' is ingediend door GroenLinks, SP, PvdA en D66. De partijen beklagen zich hierin over de gebrekkige informatie die ze van het College ontvangen, waardoor besluitvorming moeilijker wordt.
Deze motie kreeg steun van Proveenendaal en Liberaal Veenendaal; onvoldoende voor een meerderheid. Wel lieten alle partijen weten dat de informatievoorziening beter kan ~ en moet.

Meer en gedetailleerdere informatie over deze raadsvergadering volgt later op deze site.

U bent hier