h

LOCHTENBERG (VVD): "Alleen SP is consequent"

20 april 2012

LOCHTENBERG (VVD): "Alleen SP is consequent"

Met de aanname van de motie 'Kinderpardon' is een precedent geschapen dat ingaat tegen de 'gebruikelijke mores' van de Veenendaalse gemeenteraad: er wordt een appèl gedaan op de landelijke overheid.

dylanlochtenberg

Vooralsnog was het altijd alleen de SP geweest, die zich in Veenendaal ook wil richten op de landelijke politiek. Voorwaarde hieraan is wel, dat er een duidelijk Veens belang moet zijn. De overige partijen durfden of wilden daar nooit aan.

Toen de motie 'Kinderpardon' werd ingediend, was plotseling alles anders. Nu was de SP niet meer de enige wiens vizier op de nationale overheid werd gericht. Sterker nog: de motie werd zelfs ingediend door partijen die 'landelijke gerichte' moties voorheen categorisch afwezen.

VVD-woordvoerder Dylan Lochtenberg, tegenstander van de motie, merkte deze trendbreuk op. Hij wees de gemeenteraad fijntjes op de gewoonte die al jaren gevoerd werd: geen bemoeienis met landelijke politiek. "Alleen de SP heeft hier altijd een andere positie ingenomen; die is consequent."

Om zijn betoog kracht bij te zetten, bracht hij de politieke slachtpartij in 2008 in herinnering. De SP had een motie ingediend om de politie, die toen in zware CAO-onderhandelingen zat, een hart onder de riem te steken. De motie werd beantwoord met een collectieve schoffering.

Volgens Lochtenberg was het lokale belang destijds veel duidelijker zichtbaar dan nu bij het Kinderpardon. De lokale politiek gaat immers over de veiligheid in een gemeente. Maar het Veense belang werd toen gemakkelijk terzijde geschoven om de SP een politieke afranseling te geven.

In die bewuste vergadering in 2008 zijn nogal wat zware woorden gebruikt. GroenLinks en PvdA maakten het idee om de landelijke overheid aan te spreken volkomen belachelijk; het CDA vond het tijd dat "meneer Breur eens leerde hoe de politiek werkt".

Nu waren het GroenLinks en de PvdA die met de motie kwamen om de landelijke politiek aan te spreken voor het kinderpardon. Zij vonden Lochtenberg's vergelijking 'mank gaan'. CDA-fractievoorzitter Marieke Overduin beriep zich op 'voortschrijdend inzicht'; wie heeft er nu geleerd?

Hoewel SP-fractievoorzitter Jan Breur het jammer vindt dat Lochtenberg en zijn partij tegen het Kinderpardon stemden, is hij blij met zijn optreden. Breur ervaart het als een politiek eerherstel na het onverdiende debacle uit 2008.

"Het belangrijkste is dat we ons als raadsmeerderheid hebben uitgesproken voor onze kinderen;" aldus Breur. "Maar er is een mooie 'bijvangst': impliciet heeft de raad gesteld dat ik volkomen legitiem heb gehandeld in 2008, en op andere gelegenheden waabij ik een appèl naar de landelijke overheid voorstelde. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst."

U bent hier