h

Niet vooruitlopen op Catshuis-overleg

4 april 2012

Niet vooruitlopen op Catshuis-overleg

De gemeente Veenendaal wil niet anticiperen op extra bezuinigingen die wellicht vanuit het Catshuis-overleg worden opgelegd. In de commissie Brede Heroverweging vroeg het College van Burgemeester en Wethouders op 29 maart hiervoor een akkoord.

Alle partijen vonden dit een prima insteek; maar de SP wilde deze stelling wel graag verscherpen.

"Als dit betekent dat we niet inhoudelijk vooruitlopen op de uitkomsten, dan gaan wij akkoord;" aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Maar we moeten niet doen alsof er helemaal niets gebeurt."

De uitkomsten kunnen uiteenlopen van de val van het kabinet (waarna een volgende kabinet anders met gemeenten zou kunnen omgaan), tot het overleven van het kabinet dat haar bezuinigingen grotendeels afwentelt op gemeenten.

U bent hier