h

SP: Optimaliseer afvalinzameling

27 april 2012

SP: Optimaliseer afvalinzameling

De gescheiden inzameling van plastic afval is niet optimaal. Dit blijkt uit een inventarisatie die de SP in vier wijken in Veenendaal heeft gedaan. De partij komt met een voorstel om hierin verbeteringen aan te brengen.

nico

“Uit de inventarisatie komt een aantal manco’s naar voren,” aldus fractievoorzitter Jan Breur. “Mensen vinden bijvoorbeeld dat het te weinig wordt opgehaald, en dat het teveel ruimte inneemt. Verder zijn beschadigde zakken een bron voor zwerfafval.”

De ondervraagde inwoners hebben ook suggesties gedaan voor verbetering. De frequentie van het ophalen zou omhoog kunnen, of er zouden op wijkniveau inzamelvoorzieningen voor plastic gerealiseerd kunnen worden – vergelijkbaar met glasbakken. Ook vraagt men zich af of het niet efficiënter is om het afval bij de verwerking te scheiden, in plaats van bij het aanbieden.

“Het zijn goede suggesties,” geeft Breur aan, “en we willen graag kijken of ze toepasbaar zijn in de praktijk. Om dat te toetsen, dienen we een initiatiefvoorstel in.” Om de kosten in de hand te houden, wil de SP deze toetsing laten uitvoeren door studenten. Die kunnen daar hun afstudeeronderzoek van maken.

Het initiatiefvoorstel wordt op maandag 7 mei besproken in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Het rapport ‘Afvalscheiding: een puinhoop?’, dat hiervoor de basis vormt, is te bestellen via veenendaal@sp.nl

U bent hier