h

Veenendaal steunt kinderpardon

20 april 2012

Veenendaal steunt kinderpardon

De gemeente Veenendaal is een voorstander van het kinderpardon. Een motie daarvoor is aangenomen door een meerderhuid; bestaande uit SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66, ProVeenendaal en driekwart van het CDA.

mauro

VVD, SGP, Liberaal Veenendaal en CDA-fractielid Bert Duijker waren tegen het voorstel. Lokaal Veenendaal wenste 'geen standpunt in te nemen', maar toen het op stemmen aankwam werd toch het 'tegen'-standpunt ingenomen.

Het kinderpardon moet voorkomen dat kinderen, die hier opgroeien, worden 'terug'gestuurd naar een land van herkomst waar ze geen binding mee hebben. Landen als Irak, Eritrea, Afghanistan en Angola.

Deze reden bracht de partijen bij elkaar, om op te komen voor de kinderen. Slepende kwesties, zoals het geval was bij Mauro, moeten worden voorkomen.

Tegenstanders zagen vooral procedurele bezwaren: is het aan een gemeenteraad om een appèl te doen aan het kabinet?

VVD'er Dylan Lochtenberg herinnerde de raad er fijntjes aan dat het in Veenendaal niet gebruikelijk was om je op het kabinet te richten. Tot dusver was de SP altijd de enige partij in Veenendaal die dit wel deed.
(Hierover meer in het artikel: 'LOCHTENBERG (VVD): "Alleen SP is consequent'".)

De ChristenUnie had het moeilijk om een andere reden: moest het appèl namens de Raad wel of niet worden uitbesteed aan het College van Burgemeester en Wethouders? In tegenstelling tot de opstellers van de motie, opteerde de ChristenUnie voor dat laatste.

Uiteindelijk liet de partij dit procedurele punt niet te zwaar wegen, en koos voor de kinderen. Met 18 stemmen voor, en 14 stemmen tegen, is het voorstel aangenomen.

U bent hier