h

Homo in Veenendaal: ‘horen, zien en zwijgen’

11 augustus 2012

Homo in Veenendaal: ‘horen, zien en zwijgen’

Veenendalers zijn in het algemeen nauwelijks minder positief over homoseksualiteit dan andere Nederlanders. Maar op het moment dat homo’s hun onderlinge affectie in de openbaarheid tonen, zijn Veenendalers een heel stuk negatiever. Dit blijkt uit het rapport ‘Horen, zien en zwijgen’, van de Universiteit Utrecht, dat gemaakt is in opdracht van de Veenendaalse SP.

wo

Onderzoekers Jesse Heutink, Marieke Rozmus en Kirsten Schutter voerden het onderzoek uit in het kader van hun afstuderen. Niet alleen vergeleken zij Veenendaal met de rest van Nederland, maar ook Veenendalers onderling. Ze onderzochten de effecten die politieke voorkeur, religieuze beleving en etniciteit hebben op homo-acceptatie.

Voor hun onderzoek benaderden Heutink, Rozmus en Schutter maarliefst 3480 Veenendalers, waarvan er 447 (=13%) deelnamen. Ondanks een kleine oververtegenwoordiging van enkele doelgroepen valt de steekproef binnen de kaders van de representativiteit.

Onder de politieke voorkeuren blijken SP- en GroenLinksstemmers het meest homotolerant; op de voet gevolgd door stemmers van D66 en de partij voor de Dieren. Stemmers PvdA, PVV en VVD vormen de middenmoot, en de kiezers van de christelijke partijen zijn het minst tolerant.

Ook de mate waarin men zijn of haar religie beleeft, is van invloed op homotolerantie. Uit regressieanalyse blijkt een significante relatie tussen intensiteit van religie en homotolerantie. Tussen de diverse religies zijn eveneens verschillen aan te wijzen.

Gesorteerd op etniciteit blijken de Westerse allochtonen over de gehele linie positiever te scoren dan autochtonen. De niet-Westerse allochtonen staan het minst positief tegenover homoseksualiteit.

SP-fractievoorzitter Jan Breur is blij met het onderzoek. “De vermoedens die iedereen had, zijn nu getoetst en inzichtelijk gemaakt. Dat is in zichzelf al waardevol. Ik hoop dat dit onderzoek eraan bijdraagt dat homoseksualiteit in Veenendaal uit de taboesfeer wordt gehaald. Dat erover gesproken kan worden. En dat homoseksuele Veenendalers gewoon in het openbaar kunnen zijn wie ze zijn.”

Via veenendaal@sp.nl en spjanbreur@gmail.com kan het rapport worden aangevraagd.

U bent hier