h

Leijten: “Maatwerk sleutel tot besparing in thuiszorg.”

24 augustus 2012

Leijten: “Maatwerk sleutel tot besparing in thuiszorg.”

Door beter maatwerk te leveren, kan er een hoop bespaard worden in de thuiszorg. Dat zei SP-Kamerlid Renske Leijten (nr. 2 op de lijst) op een bijeenkomst over de thuiszorg in Buurthuis SamSam te Veenendaal. Deze zorg kan het best georganiseerd worden vanuit kleine teams op wijk- of buurtniveau; met een sterk accent op de eerstelijnszorg.

nr1

In zo’n team moet er ook aandacht zijn voor de behoeften en wensen die aansluiten bij de identiteit van de zorgontvanger. Dit behelst onder andere levensbeschouwing, geslacht en etniciteit. Als er binnen zorgteams oog is voor deze zaken, is het niet meer nodig dat er verschillende organisaties rondrijden met elk hun eigen management- en overheadkosten.

Een andere besparing in de zorg is er te halen door specialisten een vast loon aan te bieden, zodat ze niet worden aangemoedigd om overbodige behandelingen te slijten. Ook is er een hoop te halen bij de bureaucratie en de al dan niet verkapte winstuitkeringen bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het gaat om bakken gemeenschapsgeld die aan deze strijkstokken blijven hangen.

Ook verzette Leijten zich tegen de mythe dat zorg onbetaalbaar zou zijn. In Nederland geeft men zo’n 10% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit aan zorg. Ter vergelijking: in Belgie, Duitsland en de VS is dat respectievelijk 13%, 14% en 18%. En in die laatste is de zorg zeker niet toegankelijker dan hier. “Als je ziet hoeveel geld er in de zakken van zorgverzekeraars verdwijnt, kun je mij niet wijsmaken dat een rollator niet meer uit het basispakket gefinancierd kan worden,” aldus Leijten.

nr2

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te maken, pleitte Leijten voor het gestaffeld inkomensafhankelijk te maken van de premies. Nu zijn er nog veel mensen die niet aan de betalingsverplichting van de zorgverzekeraar kunnen voldoen, of hierin een achterstand hebben opgelopen. Denemarken en Zweden noemde ze als voorbeelden van landen waar de betaling aan zorg inkomensafhankelijk is; hier bestaat geen premie maar worden de zorggelden via de belasting geint.

nr3

Leijten was in Veenendaal op uitnodiging van de Veense SP. Die hebben sinds een klein jaar een kennisnetwerk omtrent Thuiszorg opgezet. Dit, om kennis uit te wisselen met de mensen die in de thuiszorg werken. Het kennisnetwerk heeft een tweemaandelijkse nieuwsbrief en organiseert bijeenkomsten, waarvan deze de eerste was.
Na afloop van de bijeenkomst werd Leijten bedankt met een gevulde fruitschaal, gemaakt door een keramiste uit de afdeling.
Meer informatie over het Kennisnetwerk Thuiszorg is te vinden op https://veenendaal.sp.nl

U bent hier