h

College aan de slag met SP-punten

19 september 2012

College aan de slag met SP-punten

In de voorbereidende raadscommissie van 18 september is het Afvalverwerkingsplan besproken. Opvallend hieraan is dat het College van B&W aan de slag gaat met een aantal punten van de SP.

nico

Zo wordt de frequentie waarmee het plastic afval wordt opgehaald verhoogd naar eens per twee weken, in plaats van in keer per maand. De SP deed deze aanbeveling op basis van een enquete die zij hield in vier buurten in Veenendaal; eerder dit jaar.

Ook wil het College een viertal watertappunten aanleggen in het winkelgebied. Dit is een punt dat rechtstreeks uit het SP-verkiezingsprogramma komt. Zo hoeft men minder over te gaan op de aankoop van (milieubelastend) bronwater.

Tot slot reageerde Wethouder Verloop positief over de gescheiden recyclebakken, die men in het buitenland (bijvoorbeeld Berlijn) al volop ziet. Deze scheidingsbakken doen in Nederland hun voorzichtige intrede onder de naam 'Blipvert', en Verloop is bereid om te kijken of dit iets is voor Veenendaal.

Toch is het niet alleen rozegeur en maneschijn op het afvalfront.

Het College wil de inzameling van oud papier 'professionaliseren', waarbij de verenigingen buiten spel komen te staan. Verenigingen hebben - zeker in tijden van crisis - de oud-papierinkomsten hard nodig om rond te komen. De SP wil daarom dat de verenigingen betrokken blijven bij de inzameling van oud papier.

U bent hier